ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletแท็งก์น้ำมัน
bulletแท็งก์เคมี
bulletแท็งก์ยางมะตอย
bulletแท็งก์อลูมิเนียม
bulletแท็งก์บรรทุกน้ำ/รถดับเพลิง
bulletรถครัวสนาม
bulletรถดั๊มอัฟ
bulletรถเติมน้ำมันเครื่องบิน
bulletรถดูดฝุ่น
bulletรถทหาร
bulletฝาแมนโฮล
bulletป้ายบอกผลิตภัณฑ์
bulletวาล์วกันแท็งก์
bulletการ์วิตี้
dot
dot


ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


แท็งก์เคมี (Chemical Tank) article

      แท็งก์ขนส่งเคมี ผลิตตามมาตรฐาน ADR - 2003 , TP2 , ASME(Section8) Division1 โดยแบบในการสร้างแท็งก์ และรายการคำนวณได้ผ่านการรับรองจากบริษัทผู้ตรวจสอบ และผู้เชี่ยวชาญด้านแท็งก์ (Thrid Party) และผ่านการรับรองและอนุมัติต้นแบบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

แท็งก์เคมีติดตั้งบนรถบรรทุก  (Installation of Chemical Tank on Truck Chassis)                                              


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสินค้าที่ผลิต

แท็งก์น้ำมัน (Fuel Tank) article
แท็งก์ยางมะตอย (Asphalt Tank) article
แท็งก์อลูมิเนียม (Alloy Tank) article
รถครัวสนาม article
รถดั้มอัฟ (Dump up) article
รถเติมน้ำมันเครื่องบิน (Aircraft refuelers) article
รถดูดฝุ่น article
รถทหาร article
ฝาแมนโฮล (Manhold) article
การ์วิตี้ (Gravity Drop Adaptor) article
วาล์วก้นแท็งก์ (Emergency Valve) article
ป้ายบอกผลิตภัณฑ์ (Product Indicator) article