Previous
Next
Previous
Next

บริการงานซ่อม

ทีเบลโก้ ให้บริการงานซ่อมแท็งก์ขนส่งต่างๆดังนี้

  • งานซ่อมที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
  • งานบำรุงรักษา เช็คสภาพช่วงล่าง 
  • งานขยายปริมาตรแท็งก์
  • งานซ่อมตามระยะเวลาการเสื่อมสภาพ หรืออุปกรณ์เสีย

โดยช่างผู้เชี่ยวชาญงานซ่อมและการวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ

โดยมุ่งเน้นให้งานที่ผ่านการซ่อมโดยทีเบลโก้ มีคุณภาพที่ดีเหมือนกับแท็งก์ใหม่

ติดต่องานซ่อม โทร : 0827160389

บริการงานประกันภัย

รับบริการซ่อมงานประกันภัย โดยลูกค้าที่ทำประกันภัยกับประกันไปต่อนี้ ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

  • กรุงเทพประกันภัย
  • ทิพยประกันภัย
  • นำสินประกันภัย
  • ชับบ์สามัคคีประกันไทย
  • เมืองไทยประกันภัย

ติดต่องานประกันภัย โทร : 0827160389
หรือ สำนักงานใหญ่ : 038389555 ถึง 7