บริการวัดน้ำถังตวงได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเที่ยงตรง แม่นยำมีใบรับรองจากสำนักชั่งตวงภาคตะวันออก กระทรวงพาณิชย์ ทำการสอบเทียบทุกๆปีClick Hereน่าเชื่อถือ ซื่อตรงมีกล้องวงจรปิดขณะปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตในหน้าที่Click Here
Previous
Next
üมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากคลังน้ำมันในประเทศไทยและต่างประเทศüมีกล้องวงจรปิด ขณะปฏิบัติงานในการวัดน้ำ ป้องกันการทุจริตทำให้มั่นใจได้ว่า “การวัดน้ำโดยทีเบลโก้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน”

ถังตวงของเรามีใบรับรองจากสำนักชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) กระทรวงพาณิชย์ โดยทำการสอบเทียบทุกๆปี เพื่อให้ถังตวงมีมาตรฐานและมีความเที่ยงตรง เพื่อความน่าเชื่อถือของลูกค้า ในการวิ่งขนส่งน้ำมัน โดยทางบริษัททีเบลโก้ จำกัด จะมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งหากมีรถจากลูกค้าเข้ามาทำการวัดน้ำ ทางเราจะทำการทำความสะอาดทุกครั้งและมีการตรวจสอบหาจุดที่ผิดปกติอันนำมาสู่การทุจริต เพื่อแจ้งกลับไปยังผู้ประกอบการทุกขั้นตอนปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ